Pocket

澤伸一氏、中島明氏、新井恒生氏らが中心となり、アメリカンフットボール部が
同好会から体育会運動部に昇格。

Pocket